Garancia
Vášho úspechu

telefón: +421 907 365 625

e-mail: mpmtech@mpmtech.sk

O spoločnosti

M P M Tech s.r.o.  bude Vašim partnerom od prvotného oslovenia až po prebratie hotovej stavby, zároveň aj pri prípadných drobných opravách či reklamáciách.  
Spoločnosť garantuje priamočiaru, kvalitnú a otvorenú spoluprácu po celú dobu od prijatia požiadavky na zákazku cez jej realizáciu až po jej odovzdanie.

Pracovníci firmy s Vami na osobnom stretnutí prejednajú Vaše požiadavky, potreby a projekty. Následne na to predložia komplexnú ponuku na realizáciu projektu (pri oceľových konštrukciách 3D projekt), ktorá bude vzájomným kompromisom medzi najlacnejším, najvhodnejším a najpraktickejším riešením. Výhodou je možnosť vypracovania viacerých variantov realizácie zákazky na základe odborných znalostí, ktoré Vás môžu podporiť v správnom rozhodnutí o spôsobe riešenia a realizácii projektu. 

Konštruktér oceľových konštrukcií a stavební odborníci M P M Tech s.r.o.  sa do projektu zapájajú už pri jeho plánovaní, aby bolo možné podpísať zmluvu s takou špecifikáciou, ktorá bude obsahovať vyriešenie väčšiny technických problémov a detailov. Samotnú realizáciu projektu zaisťujú skúsené stavebné a montážne tímy, ktoré sú pod vedením odborných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Odborní pracovníci sú držiteľmi  európsky uznávaných certifikátov, ktoré ich oprávňujú k danému druhu činnosti. Zároveň ovládajú najmodernejšie technologické postupy a technológie, dokonale poznajú požiadavky stavebného trhu a dokážu vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám jednotlivých zákazníkov.

PONUKA

 • výroba a montáž oceľových konštrukcií hál 
 • výroba a montáž zábradli, portálov 
 • výroba a montáž OK protihlukových stien 
 • výroba a montáž nosných konštrukcií mostov 
 • výroba a montáž doplnkových zámočnických výrobkov 
 • výroba a montáž výrobkov z nerezu, hliníka 
 • dodávka a montáž opláštenia
 • dodávka a montáž zvodidiel
 • zváracie práce
 • montažné práce
 • zakružovanie
 • jadrové vrtanie
 • otryskavanie
 • obnova bytových domov 
 • výstavba domov 
 • zateplovanie 
 • betonarske prace 
 • obkladacske prace 
 • vystavba inzinierskych stavieb

REALIZované projekty

 • Výroba oceľového zábradlia - Artan 
 • Mochovce JE MO 34 výroba oceľových rebríkov - Profisteel
 • Výroba oceľovej chráničky Nová Polhora - Doprastav
 • Chmiňany sanacia zosuvu-výroba a montáž oceľového zábradlia - S-Gam
 • Oprava zábradlia Šar. Štiavnik - Skanska
 • Výroba a montáž oceľového zábradlia R2 Ruskovce dod.č.1 - ISK
 • Výroba oceľových výrobkov Zelená stráň - ISK
 • Výroba oceľových výrobkov Križovatka Haniska - Strabag
 • Obnova BD Rožňavská 18 výroba a montáž oceľových mreží - Vehrastav
 • Výroba a montáž oceľových výrobkov Nová Terasa BDA1,A2,B1,B2 - HS HSV 
 • Výroba a montáž oceľového zábradlia R2 Ruskovce dod.č.2 - ISK
 • BS Nová Terasa výroba a montáž zábradlia -  HS HSV 
 • Výroba a montáž zábradlia Nová Polhora - most - Doprastav
 • Rekon. prístreškov APB LPS Letisko Bratislava - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia šarišsky štiavnik dod.č.2 - Skanska 
 • Výroba a montáž zábradlia Modernizácia žel. trate NMnV Púchov - Tradetech 
 • PVE1 Bankov mazanie - Prima manufaktura 
 • Nová Polhora, dodávka sedlo potrubia - Doprastav
 • BD Nová Terasa výroba a montáž Vstupná brána - ENTO 
 • Obnova BD Južná trieda 41 výroba a montáž zábradlia -  Vehrastav
 • BD Florianska výroba a montáž zábradlia - Vehrastav
 • Hala Buildingscity Južná trieda - Buildings City
 • Výroba a montáž ok jimka, dvere, pororošt Cementareň Turňa TAP 200 - ISK
 • Výroba a montáž oceľových kotiev USSteel Phoenik services - ISK 
 • Výroba a montáž komplet zámočnických výrobkov ČOV - Moldava nad Bodvou -ISK
 • Výroba a montáž zámočnických výrobkov USSTeel KE navíjačka a ovíjačom PZ2-ISK
 • Mochovce výroba OK - Profisteel 
 • Výroba zámočnických výrobkov USS hydraulická stanica ML 1 - Serox Slovakia
 • Výroba a montáž OK schodiska Cementareň Turňa Holcim TAP 200 - ISK
 • Jadrové vrtanie USSteel - Modernizácia ML 1 - ISK
 • Dodávka a montáž opláštenia presýpacej stanice Cementareň Turňa Holcim TAP 200 - ISK
 • Výroba zámočnických výrobkov Mochovce priečky - Profisteel 
 • Výroba OK Mochovce  EFD 9519 - Prosfisteel 
 • Výroba OK dočasné stĺpy Mochovce  - Prosfisteel 
 • Výroba OK zabudovaných prvkov Mochovce MO34  - Profisteel 
 • Dodávka plechov Mochovce - Profisteel 
 • Výroba Ok klietok pre semafory Smilno - Doprastav
 • Výroba a montáž zábradlia USS ML1 -ISK
 • Výroba OK Viničny dom Levice - Profisteel
 • Výroba zámočnických výrobkov USS váha - ISK
 • Výroba OK protihlukovej steny Červený rak - Kaping
 • Výroba a montáž zábradlia Trsťany - Kaping
 • Výroba a montáž zábradlia Brestov - Kaping
 • Výroba a montáž zábradlia Vernárska Tiesňava - Doprastav 
 • Výroba a montáž zábradlia Prešov ul.Kuzmanyho - Doprastav
 • Výroba a montáž zábradlia TIOP Moldava - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia D1 Fričovce-Svinia - Hastra 
 • Výroba a dodávka zábradlia R2 Ruskovce-Pravotice - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia Tiop Moldava -terminál - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia  Šariš.Štiavnik Skanska Hunkovce  - Skanska
 • Mochovce otryskavanie - Profisteel
 • Dodávka a montáž zvodidlá KSK12-Nálepkovo  - DSBJ 
 • Dodávka U profilov - DSBJ
 • Výroba a montáž zámočnických výrobkov USS ML1, 2 etapa - ISK
 • Výroba zámočnických výrobkov USS H21-2 etapa - Serox Slovakia
 • Výroba OK Protihlukovej steny Bardejov - M-P-S
 • Výroba držiakov na stlpy PHS - M-P-S
 • Výroba a montáž zábradlia Lipniky I/73 Giraltovce - Fis Slovakia
 • Výroba a montáž zábradlia Chmeľov -most - Firestra Giraltovce
 • Výroba OK Nálepkovo kalové jamy - DSBJ 
 • Výroba a montáž zábradlia Šarišský štiav. -Hunkovce - Skanska 
 • Výroba a montáž lankové zábradlia D1 Fričovce - Doprastav
 • Výroba a montáž zábradlia - Byty servis 
 • Výroba a montáž zábradlia priepusty Nová Polhora-privadzač - Doprastav
 • Výroba oceľového potrubia Nova Polhora - Doprastav
 • Výroba a montáž pomocnej OK SAV Košice - M-P-S Service
 • Výroba oceľových platničiek labak IS - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia Bardejov juhozápadný obchvat I/77 - Strabag
 • výroba a montáž zábradlia Nová Polhora - most - Doprastav
 • Výroba a montáž zámočnických výrobkov, repasia OK Rekonštrukcia ČH Košice  - ISK
 • Výroba a montáž prístreškov Železničná  stanica KE - Achiles Slovakia
 • Výroba, dodávka a montáž Hala ZEELANDIA- ISK
 • Oprava podložiek na moste 216 R1 Žarnovica - ISK
 • Výroba zámočnických výrobkov Rekonštrukcia AB IS - ISK
 • Výroba a montáž OK Most Tekov Pozemní stavby KOSPER
 • Výroba a montáž zámočnických výrobkov -dvere Cementáreň Turňa  Holcim TAP200- ISK
 • Výroba a montáž oceľových poklopov Košice - ISK
 • Rekonštrukcie mosta Smilno - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlia BD Astória - Vehrastav
 • Dodávka a montáž zvodidla Lubica most - DSBJ
 • Dodávka a montáž zvodidla Nižný Mirošov - DSBJ
 • Výroba a montáž zabradlie Hor.Zemplín - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia KSK mosty - DSBJ
 • Dodávka a montáž zvodidla Rakovčík - DSBJ
 • Oprava parkovacích miest z mačacích hláv Alžbetina ul. - ISK
 • Výroba a montáž zábradlie Važec - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlie Zlatá Baňa - DSBJ
 • Výroba a montáž z ábradlie Horný Zemplín-most Sedliská - ISK
 • Výroba a montáž zábradlie BD Astoria - Vehrastav
 • Výroba a montáž prestrešenia podchodu na sídlisku Dargovských hrdinov - ISK
 • Výroba a montáž OK schodiska log. infra. HolcimTurna - ISK
 • Výroba a montáž OK konštrukcii Hala Lozorno - Betpres
 • Výroba a montáž zábradlie Chminianska -DSBJ
 • Jadrove vrtanie Fričovce - Svinia - Doprastav
 • Realizácia odvodnenia Geča - ISK
 • Výroba a montáž zábradlia Roztoky - DSBJ 
 • Dodávka a montáž zvodidlá Bačkovík - Tradetech
 • Dodávka a montáž zvodidlá Roztoky  - DSBJ 
 • Dodávka a montáž oplechovanie oporného múra Mlynky - DSBJ 
 • Výroba a montáž OK Amfiteater Kalša - Tradetech
 • Výroba a montáž OK VZT Ekopoint - Semos 
 • Výroba a montáž  zábradlie Sarišské Dravce - DSBJ 
 • Výroba a montáž oplotenie AB Vakert -ISK
 • Úprava doč. komunikácie - Doprastav 
 • Realizácia parkoviska na ul. Pajorova - ISK
 • Realizácia Parku  KVP ul. Wuperalská - ISK
 • Výroba a montáž  zámočníckých výrobkov Ekopoint - Semos 
 • Dodávka a montáž zvodidiel Mlynky - DSBJ
 • Dodávka oceľových  prvkov UaHEB - Kaufland Sabinov - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlie  Cementáreň Turňa  Holcim  - ISK
 • Výroba a montáž Prístrešok Ecopoint -Semos 
 • Montáž zvodidla Mošník - Tradetech
 • Výroba a montáž zabradlie Stará Lubovňa - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlia BD Buzulucka - Vehrastav
 •  Montáž zvodidla Vírava - Tradetech
 • Výroba a montáž zábradlia Lemešany most - Doprastav
 • Výroba a montáž zábradlia Most Vranov  - Doprastav
 • Zvodidla Banská Bystrica R1
 • Výroba OK Brany Studenec - Kaping
 • Montáž zvodidlá Lemešany - Tradetech
 • Výroba a montáž zábradlia BD Rožňavská - Vehrastav
 • Výroba a montáž zábradlie Michalovce nadjazd - Doprastav
 • Výroba a montáž ábradlie Budimír prieťah - ISK
 • Dodávka a montáž zvodidlá Uprava cesty Paršivá - DSBJ
 • Montáž zvodidiel  Michalovce nadjazd -Tradetech
 • výroba a montáž Billboard Pereš- Pekné bývanie
 • Dodávka a montáž ochrana proti vtakom Michalovce nadjazd - Doprastav 
 • Výroba a montáž pristrešky a zastrešenie Železničná stanica  Košice - Achiles Slovakia
 • Výroba a montáž mostného zábradlia Lada prieťah - DSBJ
 • Výroba výsypných kontajnerov 
 • Výroba a montaž zábradlia most Prikra -DSBJ
 • Výroba a montaž zabradlia Kolačkov - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlia na stavbe Most-Komárnik - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlia rekonštrukcia cesty Hlinné - DSBJ
 • Výroba a montáž zábradlie Holumnica - DSBJ
 • Výroba OK protihlikova stena Banská Bystrica R1 - M-P-S
 • Montáž fotovoltaických panelov Bankov II  - Teleservis
 • Výroba a montáž zábradlia Lipany - DSBJ
 • Výroba zábradlia  - Tradetech
 • Montáž trakerov fotovoltaika Baňa Bankov - Prima manufaktura
 • Výroba a montáž zábradlia Most VSS - Tradetech
 • Výroba a montáž zábradlie Kapušany - DSBJ 
 • Obnova BD Štítova - zateplenie, zábradlia - Vehrastav
 • Výroba OK zábradlia stavba R1  - M-P-S
 • Obnova BD Kežmarská - zateplenie, zábradlia - Vehrastav
 • Realizácia základových konštrukcii - Decodom Košice
 • výroba  a montáž oceľovej plošiny Župčany - LC Manager
 • výroba a montáž prístrešku ZŠ Bidovce
 • Montáž trakerov fotovoltaika Baňa Bankov - Prima manufaktura
   

PARTNERI

Betpres Doprastav DSBJ Ento Hastra HSV ISK JV Femont Kaping Kosper MSP Profi Steel Skanska Strabag Tradetech Vehra

CERTIFIKÁTY


Warning: Declaration of _Galeria_Img::fetch($cnt) should be compatible with E_Image::fetch($mod, $cnt) in /www/mpmtech.sk/www/app/m.galeria_img.php on line 10

Kontakt

M P M Tech s.r.o. 
Textilná 8/D
040 12 Košice Nad jazerom
Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 907 365 625 
E-mail: mpmtech@mpmtech.sk

IČO: 45647763 
DIČ: 2023068674 
IČ DPH: SK2023068674 

Spoločnosť s ručením obmedzeným M P M Tech s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 26004/V. 

Prevádzka:  M P M Tech s.r.o.

Textilná 8/D,  
040 12 Košice Nad jazerom

img